PROFILOVANA OCEĽ

Profil L rovnoramenný v rozmere 20x20 – 100x100 mm

Profil U v rozmere 20 – 300 mm

Profil I v rozmere 80-300 mm

Profil T v rozmere 20 – 80 mm

Tyč plná štvorhranná v rozmere 8 – 20 mm

Tyč plná kruhová v rozmere 4 – 40 mm, ktorú vedieme skladom, je možné odoberať v celých tyčiach s dĺžkou 6 m (valcovaná), 3 m (ťahaná)

Tyč plochá v rozmere 12x6 – 250x50 mm

Betonárska oceľ a výstužné siete zvárané (KARI siete) sú hútnicke materiály používané na stavbách na vystuženie stavebných konštrukcií.K dispozícii je betonárska oceľ o priemeroch 6 – 16mm v 6 metrových tyčiach.

Možnosti odberu:
Profilovú oceľ L, T, U a I, plnú štvorhrannú a plochú oceľ  je možné odoberať na celé metre vo výrobných dĺžkach 6 alebo 12 m. Materiál je tiež možné nadeliť na dĺžky podľa požiadaviek zákazníka.