PLECHY

Oceľové plechy valcované za studena je možné odoberať v celých tabuliach, v hrúbke 0.8 –2.0 mm. Tenké plechy z nízkouhlíkových ocelí valcovaných za studena na tvárnenie za studena – EN 10130. DC01 – oceľ ťažná, vhodná pre nenáročné výlisky, na ohýbanie a lemovanie za studena.

Oceľové plechy valcované za tepla, je možné odoberať v celých tabuliach v hrúbke 2 – 10mm. Konštrukčná akosť bežná S235. Plechy a tabule týchto akostí sú vhodné na zváranie, lisovanie a sú dobre tvarovateľné. Využívajú sa na široké spektrum výroby od konštrukcií menších hrúbok až po výrobu mostných a žeriavových nosníkov, na výrobu ohýbaných profilov, ako súčasť vodovodných, tepelných a energetických zariadení.

Pozinkovaný plech - k dispozícii v hrúbke 0,50 - 2,00mm.Plechy z ťažných akostí, žiarovo pozinkované sú vhodné na lisovanie, hlboké ťahanie. Používajú sa pri výrobe častí automobilov, v stavebníctve a strojárskom priemysle na výrobu profilov, vlnitých plechov, strešných krytín a podobne.

Plech medený – plechy sú k dispozícii v hrúbke 0,55 mm vo formáte 1000x2000 mm.

Plech hliníkový – plechy sú k dispozícii v hrúbke 0,60 – 1,50 mm.

Plech antikorový – plechy sú k dispozícii v hrúbke 0,60 – 1,00 mm vo formáte 1000x2000 mm.

Ryhovaný plech – podlahové, slzičkové, protišmykové plechy sú vhodné na prechodové mosty, schody, podlahy a iné. K dispozícii sú plechy v hrúbke 3 – 10 mm.

Plech Ťahokov - sortiment tvoria dierované plechy, ťahokov, podlahové rošty, schodnice podľa ISO 9001. Možnosť využitia ako komponenty k strojným zariadeniam, filtre, sitá, opláštenie budov, výplne balkónov, kryty radiátorov, stropné podhľady, kryty reproduktorov, rozvodné skrine, penosové boxy, rošty pre zvieratá. Plechy je možné odoberať vo formáte 1000x2000 mm, 1500x2000 mm.